Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Warsztaty weekendowe 26-28.04.2019

WAŻNE:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje wiosną 2019 roku warsztaty weekendowe dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.

 Warsztaty weekendowe dla naszej szkoły, odbędą się w terminie:

26 - 28.04.2019 roku

 Warsztaty odbędą się w ramach 14 obszarów tematycznych prowadzonych przez następujące uczelnie:

 1. informatyka (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej)
 2. chemia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),
 3. język angielski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),
 4. przedsiębiorczość (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 5. matematyka z elementami rachunkowości (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 6. język angielski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
 7. język niemiecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
 8. język francuski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
 9. matematyka (Uniwersytet Jagielloński),
 10. biologia (Uniwersytet Jagielloński),
 11. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (Uniwersytet Jagielloński),
 12. informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),
 13. fizyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 14. chemia (Politechnika Krakowska).

Beneficjentami warsztatów są uczniowie szkół biorących udział w projekcie, jednakże nie muszą to być uczniowie, którzy są zrekrutowani do innych form wsparcia realizowanych w szkołach. Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcieuczeń może wybrać sobie dowolny obszar tematyczny, który go zainteresuje, z takim zastrzeżeniem iż, uczniowie którzy brali już udział w warsztatach mają prawo do ponownego udziału w warsztatach w tym samym obszarze tematycznym, jeżeli tematyka zajęć nie jest tożsama.

Podczas rekrutacji jesteśmy zobligowani uwzględnić przyznane przez uczelnie limity liczby uczniów w grupie na każdy obszar tematyczny. Na każdą szkołę w ramach każdego obszaru tematycznego przypada limit od 1 do 2 uczniów.

Dodatkowo prowadzona będzie lista rezerwowa uczniów na każdy obszar tematyczny (w sytuacji gdy np. będzie w naszej szkole większe zainteresowanie danym obszarem tematycznym niż wyznaczony limit uczniów na szkołę). Lista rezerwowa pozwoli nam na odpowiednie dobieranie uczniów w sytuacjach, jeśli w innej szkole będzie mniej chętnych uczniów do uczestniczenia w warsztatach w danym obszarze tematycznym. Lista rezerwowa zwiększy szanse uczniów na uczestnictwo w warsztatach weekendowych w przypadku przekroczenia limitu uczniów w szkole.

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH: 15.03.2019 r.

Dokumentacja:

 1. Regulamin rekrutacji.
 2. Formularz zgłoszeniowy (zał. 1).
 3. Zakres danych osobowych (zał 3)
 4. Oświadczenie (zał 4)
 5. Deklaracja (zał 5)
 6. Zgoda_wizerunek (zał 6).
 7. Harmonogram warsztatów.

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.