Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Porozumienie "Partnerska Szkoła"

WAŻNE:

W ramach programu „Partnerska Szkoła”, 6.09.2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu – National – Louis University z siedzibą w Nowym Sączu reprezentowaną przez Rektora, dr. Dariusza Woźniaka a wymienionym wcześniej Zespołem Szkół Ekonomicznych reprezentowanym przez dyrektora Roberta Gancarza.

 

Porozumienie daje możliwość:

  1. Uczestnictwa uczniów ZSE w wybranych kursach realizowanych
    w WSB-NLU,
  2. Udziału uczniów w pracach Kół Naukowych prowadzonych na Wydziałach WSB-NLU,
  3. Organizacji warsztatów/praktyk dla uczniów w ZSE lub w WSB-NLU prowadzonych przez pracowników WSB-NLU,
  4. Uczestnictwa uczniów w organizowanych przez WSB-NLU konferencjach, i wydarzeniach o charakterze popularnonaukowym,
  5. Konsultacji nauczycieli ZSE z pracownikami naukowo-dydaktycznymi WSB-NLU,
  6. Wspierania merytorycznego wspólnych przedsięwzięć dotyczących promocji i rozwoju ZSE oraz WSB-NLU.

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.