Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Konkurs ORIGAMI

WAŻNE:

 W związku ze Światowym Dniem Origami, który przypada 24 października ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Konkurs polega na wykonaniu dowolnej tematycznie pracy Origami. Na Twoje własnoręcznie wykonane prace Origami czekamy do 27.10.2016 roku do godziny 12.00! Prace można składać u Pani Teresy Zachariasz-Belniak, Agnieszki Barszcz i Katarzyny Graseli. Czekają Nagrody!

Trochę historii

Choć ORIGAMI powstało w Chinach /w VI w.n.e. to Japonia uznawana jest za kolebkę tej sztuki składania papieru. To Japońscy mnisi zaszczepili wśród Japończyków zamiłowanie do składania papieru. Początkowo sztuka ta była związana z kultem i grzebaniem zmarłych. Tradycyjnie wkładane do grobów ceramiczne przedmioty zastąpiono papierowymi składankami. Zdecydowana większość Chińczyków i Japończyków do dnia dzisiejszego zna na pamięć przynajmniej kilka figurek.

W Europie origami pojawiło się najpierw w Hiszpanii. Później bardzo szybko rozprzestrzeniło się również na inne kraje. Do jednego z wczesnych eksperymentatorów europejskiego origami zalicza się samego Leonardo da Vinci. Doniosłą rolę odegrała Europa w XIX i XX w., kiedy sztuka ta zaczęła być dostrzegana również jako środek wspomagający wszechstronny rozwój dziecka. Zaczęto wprowadzać więc zajęcia z origami w system edukacji.

Reguły

XX wiek przyniósł stabilizację w sprawie reguł origami. Wcześniej reguły były płynne - nie przypisywano im większego znaczenia. Trudno też się temu dziwić skoro przez wieki bazowano na tradycyjnych składankach, których sposób wykonania był od stuleci jasno określony. W XX w. reguły uległy zaostrzeniu. Olbrzymią rolę odegrali w tym entuzjaści z Europy i USA. Ustalono, że punktem wyjścia będzie kwadratowa kartka papieru. Nie można przy tym korzystać z kleju, nożyczek ani dodatkowo ozdabiać figurek poprzez malowanie.

Współczesne reguły są mniej lub bardziej przestrzegane. Chociaż o ile zastąpienie kwadratu trójkątem, prostokątem nie wydaje się niczym zdrożnym, to korzystanie z nacięć czy kleju jest absolutnie niedopuszczalne.

Jak pokazuje historia, zaostrzenie reguł spowodowało jedynie gwałtowny rozwój sztuki origami. Ograniczenie stało się wyzwaniem dla ludzkiej wyobraźni, motywując do tworzenia jeszcze precyzyjniejszych modeli. Na całym świecie powstają najprzeróżniejsze i najbardziej wymyślne wzory. Trudno bowiem dokładnie ustalić granice możliwości jakie niesie z sobą jedna kartka papieru.

Korzyści

Origami uczy logicznego myślenia, systematyczności, dokładności i precyzji manualnej, rozwija wyobraźnię przestrzenną, zdolności twórcze, jest mądrym i głęboko wychowawczym zajęciem.

Zajęcia z wykorzystaniem sztuki Origami rozwijają: myślenie twórcze, konstrukcyjne, wyobraźnię przestrzenną, sytuacyjną, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, estetyki, dokładności i dyscypliny.

Origami wymaga precyzji składania, wymaga wielkiej koncentracji - poszczególne czynności muszą być wykonane ściśle według określonej kolejności. Jest tu więc miejsce na naukę logicznego myślenia. Posiada ona szeroki walor uspokajający, rozbudza zainteresowania oraz chęć nowych poszukiwań.

Składanie papieru rozwija pasję twórczą, daje pełne zadowolenie i poczucie samodzielności w odniesieniu do wykonywanej pracy. Origami jest jednocześnie zabawą i nauką kompozycji, wyczucia proporcji, przestrzeni na płaszczyźnie.

Inspiracja

  

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.