Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Rynek pracy – jak założyć własną firmę?

WAŻNE:

Kategoria: /

13 marca 2019 r. odbyło się spotkanie pt: „Rynek pracy – jak założyć własną firmę”, zorganizowane przy współpracy biblioteki szkolnej z Panią Ewą Augustyn-Krok właścicielką Centrum Ubezpieczeniowo-Konsultingowego w Gorlicach.

Uczestnikami spotkania była klasa III TOT/HOT. Celem zajęć było przygotowanie młodzieży do racjonalnego planowania własnej kariery zawodowej.

Podczas zakładania własnej firmy należy kierować się m.in. wiedzą o sobie czyli poznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, mocne i słabe strony, predyspozycje, stan zdrowia, wiedzą skąd pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie własnej firmy oraz wiedzą na temat zapotrzebowania na rynku na dany rodzaj  działalności gospodarczej.

Poprzez pogadanki, ćwiczenia młodzi ludzie mogli uświadomić sobie, że warto założyć własną działalność. Przeprowadzili analizę SWOT nowo powstałej firmy, dyskutowali o korzyściach i zobaczyli co mogą zyskać mając własną firmę.

  • 574
  • 575
  • 576
  • 577
  • 578
  • 579

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.