Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Harmonogram roku szkolnego

WAŻNE:

Kategoria: /
 
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2019 r.

Podstawa prawna: - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

2.

Dzień Edukacji

14.X.2019r   (poniedziałek)

3.

Święto Zmarłych

1.XI.2019r   (piątek) 

4.

Święto Niepodległości

11.XI.2019r  (poniedziałek)

5

 

 

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

 

 

23–31 grudnia 2019r.

Podstawa prawna: §3ust. 1 pkt1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.) oraz §3 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603).

6.

Nowy Rok

1.01.2020r  (środa)

7.

Święto Trzech Króli

6.01.2020r  (poniedziałek)

8.

Ferie zimowe

27 stycznia - 9 lutego 2020r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr46, poz.432,
z późn. zm.) oraz §3 ust.1 pkt2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603). 

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

9 kwietnia–14 kwietnia 2020r.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46,poz.432,
z późn. zm.) oraz §3 ust.1 pkt3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603).

10.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

24 kwietnia 2020r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin maturalny:

- część pisemna

- część ustna

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły dostępne pod adresem:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

https://www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art.9a ust.2 pkt10 lit.atiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.2198, z późn. zm.);

§6 pkt1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego(Dz.U.poz.2223, z późn. zm.).


 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 

 

 

 

Szczegóły dostępne pod adresem:

(https://www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;https://www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art.9a ust.2 pkt10 lit.atiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.1943, z późn. zm.).

13 

 

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

26 czerwca 2020r.

Podstawa prawna:

§2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr46, poz.432, z późn. zm.) oraz §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603).

 

14.

 

Ferie letnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.) oraz §3 ust.1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603).


 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Zarządzenie Dyrektora Szkoły.

14 października 2019 r. (poniedziałek)

2 stycznia 2020 r. (czwartek)

3 stycznia 2020 r. (piątek)

6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli

10 stycznia 2020 r. (piątek) Egzamin pisemny zawodowy

4 maja 2020 r. ( poniedziałek) Matura ( j. polski)

5 maja 2020 r. (wtorek) Matura (matematyka)

6 maja 2020 r. ( środa ) Matura (j. angielski)

11 czerwca 2020 r. (czwartek)- Boże Ciało

12 czerwca 2020 r. (piątek)

23 czerwca 2020 r. (wtorek) - Egzamin pisemny zawodowy

 
    
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Praktyki zawodowe
:
PAŹDZIERNIK 2019 - Klasa II TOT/II HOT (4 tyg)
LISTOPAD 2019 - Klasa II TE (2 tyg) - III HOT/III TH (4 tyg)
MAJ 2020 - Klasa III TE (4 tyg) - III TS (4 tyg)

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.