Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Dni Otwarte, wywiadówki

WAŻNE:

Kategoria: /

LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSE
  

NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW (11.2017)

42 8795 0005 3001 0007 3482  0001

Bank Spółdzielczy w Gorlicach

 

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW I WYWIADÓWKI
W celu zacieśnienia współpracy z rodzicami szkoła organizuje co miesiąc tzw. dni otwarte. Zainteresowani życiem szkoły rodzice uczniów mają wtedy okazję na indywidualne spotkania z nauczycielami.

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW I ZEBRANIA WYWIADOWCZE

w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Termin

Tematyka

1.

Wrzesień

20.09.2019 (piątek) klasy I i II Technikum,

godz. 16:00 

 

20.09.2019 (piątek) klasy III i IV Technikum,

godz. 17:15

Zapoznanie z planem dydaktyczno- wychowawczo - opiekuńczym szkoły, planem wychowawców klasowych, Statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania, wybór 3-ek klasowych,

2.

Październik

25.10.2019  (piątek) 

godz. 16.00 – 16.45

Spotkania indywidualne Rodziców

z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych)

3.

Grudzień

13.12.2019 (piątek)

godz. 16.00 klasy I i II 

godz. 17.15 klasy III i IV

Zebrania wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc przed półroczną klasyfikacją

4.

Styczeń

24.01.2020 (piątek)

godz. 16.00 klasy I i II

godz. 17.15 klasy III i IV

Zebranie wywiadowcze z Rodzicami , analiza wyników nauczania, zachowania, frekwencji
za I półrocze roku szkolnego 2019/2020

6.

Marzec

13.03.2020 (piątek)

godz. 16.00 – 16.45

Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych). Spotkania z Rodzicami klas maturalnych na miesiąc przed zakończeniem edukacji

7.

Maj

15.05.2020 (piątek) 

godz. 16.30 

Zebrania wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc przed roczną klasyfikacją klas.

8.

Czerwiec

26.06.2020 (piątek) godz.9.00

Udział Rodziców w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 podsumowanie działalności pracy szkoły, sukcesy, wyróżnienia uczniów, rozdanie świadectw promocyjnych.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Zarządzenie Dyrektora Szkoły.
 

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.